Reactie van Lucas Isaäc:
Hallo, in eerste instantie wil ik u complementeren met de moeite die u heeft genomen om uw interpretatie van het Bijbelboek Openbaringen kenbaar te maken. Maar het gaat om profetiën, dus om voorspellingen over het gaan der dingen in de toekomst. Als je consequent hier over nadenkt is er sprake van een vreemde situatie: er worden voorspellingen gedaan over figuren, die -als het goed is- zelf notie hebben kunnen nemen van deze voorspelling, en daardoor de mogenlijkheid hebben anders te reageren dan ze volges de voorspelling zullen doen. Specefiek bedoelde ik natuurlijk de antagonisten in het verhaal, Satan en 'Het Beest'. Zij kunnen toch tijdig hun tegenmaatregelen nemen? Wat zouden zij denken als ze Openbaringen lezen? Of uw site?

Antwoord:
Interessante en uitdagende vraag! Laat ik daar eens over nadenken.


Reactie van Germpots:
Ik las aanhet einde van het bericht over het duizendjarig rijk dat de satan na zijn gevangenschap zijn verdervingsplan zal uitvoeren en dat hij weet dat hij weinig tijd heeft en dan het beest en de valse profeet zal inzetten. Maar dat klopt toch niet? Als je kijkt naar hoe de dodenrijk is opgedeeld en dat je ook uit de bijbel kan halen dat eerst de grote verdrukking komt en dat dan ook de profeet en het beest hun werk gaan doen. En dat daarna het beest en de profeet in de hel worden gegooit. de duivel wordt geboeit en in een afdeling gezet in het dodenrijk. Dan komt het vrederijk en daarna wordt de duivel ontboeit en gaat dan de strijd aan en daarna wordt dan de duivel verslagen en ook in de hel gegooit! U zegt dat als het vredeijk er is dat de duivel los wordt gelaten en met het beest en de profeet de strijd aan gaan, maar het beest en de profewet zijn dan toch al in de hel?

Antwoord:
Er zijn verschillende visies op het duizendjarig rijk. De visie waaruit u spreekt is een chiliastische visie. Op deze site proberen wij een a-millenialistische visie (voor uitleg, zie pagina 1) uit te dragen. In die visie gaat het duizendjarig rijk en de binding van Satan vooraf aan de grote verdrukking. Openbaring wordt in die visie niet chronologisch gelezen.


Reactie van Theo:
Heilige Boeken moeten we spiritueel lezen; en niet als een geschiedenisboek, of een archeologisch verslag, of een geografische beschrijving, of als een dagboek, of als een bundel notulen. Zolang gelovigen Heilige Boeken niet spiritueel lezen, zullen ze bezig blijven met elkaar te argumenteren op het scherp van de snede.

Antwoord:
Er zijn veel soorten heilige boeken in de Bijbel. Sommige boeken zijn geschiedkundig van opzet (Kronieken), anderen bevatten poëzie (Psalmen) en weer andere meer biografisch (de evangliën). De boeken die op deze site behandeld worden zijn profetisch van aard. U heeft gelijk dat we deze boeken niet moeten lezen als een dagboek, verslag of bundel notulen. Toch vind ik het te eenvoudig om te stellen dat we 'alle' profetische boeken 'spiritueel' moeten lezen. Veel van deze boeken, waaronder Openbaring en Daniël, claimen zelf een boodschap voor de toekomst te hebben. (bv. Openbaring 1:19, Daniël 12:9). Als we recht willen doen aan de bedoeling van de auteurs dan moeten we niet klakkeloos aannemen dat de boeken enkel een spirituele inhoud hebben en geen profetische.

Argumenteren op het scherpst van de snede lijkt mij inderdaad niet de juiste manier om met profetieën om te gaan. Maar het uitwisselen van gedachten en visies, in liefde en bescheidenheid lijkt mij een goede manier om deze boeken beter te leren begrijpen.