Reactie van Cora:
Even een reactie van die tronen, in Openbaringen 20 vermeld. Lees maar heel goed dat hoofdstuk nog eens door. En je zult lezen dat die met die tronen bedoeld worden de hemelse tronen. Van vers 1-3 gaat het over e aarde. Vanaf vers vier blikt Johannes eigenlijk in de hemel. Daar ziet hij de tronen, en de martelaren zaten op de tronen. Dit klopt ook, want de matelaren zijn al in de hemel, terwijl hun lichamen nog begraven liggen. Op de oordeelsdag worden hun lichaam en hun ziel met elkaar verenigd. De matelaren regeren dus met Christus vanuit de hemel en zullen van daaruit de Anti-christ in de hel werpen.