Reactie van Nanne:
Een korte vraag: hoe heb de engel die Daniël 'bezoekt' geïdentificeerd als de engel Gabriël?

Antwoord:
Over de identiteit van deze persoon bestaan verschillende meningen. Sommigen zeggen dat het hier om Jezus Christus zelf gaat. Zij wijzen bijvoorbeeld op de verschijning van Jezus in Openbaring 1, die veel overeenkomsten vertoont met de omschrijving die we hier in Daniël 10 vinden. Wat bij deze uitleg problematisch kan zijn is dat God de Zoon in dat geval opgehouden wordt door de vorst van Perzië.

Ik heb hier zelf gekozen voor Gabriël omdat het Gabriël is die ook in hoofdstuk 8 en 9 spreekt tot Daniël.

Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Omdat de focus van deze site niet op dit onderwerp ligt heb ik dit verder niet uitgezocht, maar slechts een (aanvechtbare) keuze gemaakt.