Reactie van Jelke van der Meer:
Ik geloof niet dat Hitler-Duitsland te verklaren is vanuit het boek Openbaringen. Hitler-Duitsland is slechts een bewijs waartoe gedicteerde jodenhaat kan leiden. De gebeurtenissen van het boek Openbaringen omvatten slechts een korte tijdspanne, zoals in vers 1 van dit boek al wordt aangegeven door het griekse woord tachei! Het boek openbaringen is geen beschrijving van geschiedenis maar een beschrijving van gebeurtenissen welke te maken hebben met de verschijning (parousia) van Jezus Messias. Ook de secularisatie van onze zogenaamde "christelijke beschaving" heeft hier niets mee van doen. Het boek openbaringen zullen we pas ten volle kunnen verstaan wanneer Israel weer als Gods Volk is hersteld en ook de oorspronkelijke Joods-christelijke gemeenten weer ten tonele zullen verschijnen. M.a.w. de wederoprichting der dingen waar de profetie destijds is onderbroken. Het is niet voor niets dat in openbaringen enkele van deze gemeenten met name worden genoemd.


Reactie van Nanne:
Tessalonicenzen 2 3 "Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. - De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd - en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan."

In een korte tijd (uit historisch perspectief gezien)is er een enorme ontkerkelijking op gang gekomen en deze secularisatie samen met het evolutionisme, ietsisme, agnosticisme en wellicht zelfs atheisme/communisme. Zijn deze ontwikkelingen, samen met de naar m.i. duidelijke manifistatie van de 7e koning in het derde rijk, niet een onmiskenbaar teken dat satan niet meer gebonden is? Zeker in het licht van het bovenstaande gedeelte uit Tessalonicenzen (De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd).

Zelf ben je erg voorzichtig deze conclusie te trekken, maar waarom? In het ergste geval worden we door deze conclusie 'onnodig' waakzaam.

Antwoord:
Waakzaam zijn is inderdaad nooit onnodig. Wat dat betreft is het altijd goed om te onderzoeken wat de Bijbel zegt over de tijd waarin wij leven. Het Bijbels onderzoek daarnaar is op zichzelf al een vorm van waakzaamheid.

Maar ik denk dat we bescheiden en terughoudend moeten zijn in het toepassen van Bijbelse profetie├źn op actuele gebeurtenissen. Daar zijn veel christenen door alle eeuwen heen mee de mist in gegaan.