Reactie van Jelke van der Meer:
Jesaja 65 spreekt niet over "het duizenjarig Rijk", maar over het herstelde paradijs. In het komende Messiaanse Rijk zal David koning over de Israëlieten zijn. (Ezechiël 37:21-26). Zie ook Jesaja 2:2-5 en Jesaja 65:17-25. In het Messiaanse Rijk zullen de mensen nog steeds huwen en kinderen krijgen. Tevens zullen zij nog steeds sterven, zij het op zeer hoge leeftijd. Dit zal niet meer het geval zijn in de "toekomende eeuw" , het 1000-jarige rijk. (Lukas 20:34-36) De belofte aan Abraham zal eerst vervuld worden aan het volk Israël. ALLE volken zullen optrekken naar Jeruzalem om de wegen des Heren te leren. Samen mét Israël worden dan de volken gezegend. Te mooi om waar te zijn?