Reactie van Jelke van der Meer:
Ook hier moeten we weer onderscheid maken tussen het koninkrijk Gods in deze "eeuw" (aioon) en het koninkrijk van Jezus in de toekomende "eeuw" (aioon). In het antwoord van Jezus wordt voor wereld het griekse kosmos gebruikt. Jezus koninkrijk omvat veel meer dan de zichtbare hemel en aarde. Dit in tegenstelling tot het koninkrijk Gods wat aan het "duizenjarig rijk" vooraf gaat.